terug naar nieuwsartikelen

Succesvolle slotbijeenkomst ‘Vastgoed zonder grenzen’ in Maastricht

Op woensdag 29 januari 2020 kwamen meer dan vijftig Nederlanders en Duitsers op uitnodiging van gedeputeerde Andy Dritty van de provincie Limburg en de initiatiefnemers van het INTERREG-project ‘Vastgoed zonder grenzen’ – waaronder ook Standort Niederrhein – bij elkaar. In het Provinciehuis in Maastricht stond het thema ‘Wonen in Nederland en Duitsland’ centraal. De deelnemers kregen tijdens diverse lezingen interessante informatie en konden daarna met elkaar in gesprek gaan.

Uit de gesprekken en discussies bleek dat de vraag naar woningen in het midden- en lagere segment in beide landen zeer groot is. Conclusie was echter dat de Nederlandse en Duitse omgang met de uitdaging om nieuwe woonruimte te creëren niet met elkaar vergeleken kunnen worden. Oorzaak hiervan zijn de verschillende marktstructuren.

Grote verschillen tussen Nederland en Duitsland

“Terwijl in Nederlandse woningbouwprojecten publieke en private partijen nauw samenwerken, worden de bouwactiviteiten in Duitsland vooral bepaald door de politiek en het openbaar bestuur. Door concurrentie en aanbestedingen lopen projecten er bijvoorbeeld regelmatig aanzienlijke vertraging op. In Nederland daarentegen plant men op grote schaal voor jaren vooruit. Binnen het Nederlandse ruimtelijk ordeningsrecht zijn daarnaast al gestandaardiseerde bouwmethodes voorzien, waardoor er op kosten en tijd bespaard kan worden”, aldus Han Joosten, Head of Research van BPD Immobilienentwicklung GmbH. “Op de Duitse grootstedelijke markten is de invloed van vastgoedspeculaties en ontwikkelaars die als tussenpersoon optreden bovendien duidelijk merkbaar. Daardoor mag er op grondstukken vaak voor lange tijd niet gebouwd worden, waardoor ze duurder worden. In Nederland is dat slechts zelden het geval.”

“Maatregelen vanuit de politiek hebben geen effect meer”

Prof. Spars van de Bergische Universiteit Wuppertal liet op indrukwekkende manier zien dat de lijn tussen een verhitte en een ontspannen woningmarkt slechts dun is. Trok de Duitse overheid zich tijdens de jaren negentig terug van de woningmarkt, in de veronderstelling dat Duitsland ‘genoeg gebouwd had’, werd de woningmarkt daarna echter door buitenlandse investeerders bepaald. Maatregelen vanuit de politiek om de woningmarkt te stimuleren hebben al jaren geen effect meer. Dat is een groot dilemma, aldus Spars.

Grensoverschrijdende mogelijkheden

Gastheer Andy Dritty wees op het belang en de mogelijkheden van grensoverschrijdende activiteiten in de vastgoedontwikkeling en -planning. “Er zijn genoeg voorbeelden hoe je grensoverschrijdend actief kunt worden binnen de kaders van oudere wet- en regelgeving. Zo opent dit jaar de Internationale Bouwtentoonstelling IBA in Parkstad Limburg. Het is een succesvol Duits concept. Nieuwe ideeën en projecten voor stedelijke en landschappelijke veranderingen op sociaal, cultureel en ecologisch gebied staan er centraal”, aldus Dritty.

Regio Niederrhein aantrekkelijk voor Nederlandse investeerders

Voor Nederlandse investeerders is de Duitse regio Niederrhein bijzonder aantrekkelijk. De regio grenst aan de Nederlandse grens tussen Nijmegen en Roermond en is een ideale springplank voor zakelijke activiteiten in het buurland. De grote steden Düsseldorf en Keulen liggen binnen handbereik en de regio vormt een verbindende schakel tussen de Randstad en het Ruhrgebied. Gezien de nabijheid tot Nederland zijn er in de regio Niederrhein diverse activiteiten, projecten en netwerken op het gebied van grensoverschrijdende samenwerking te vinden. De regio is via de weg, het spoor, het water en de lucht bovendien uitstekend bereikbaar. In het nieuwe onderzoek ‘European Cities and Regions of the Future 2020/2021’ van fDi Magazine, een dochteronderneming van de Financial Times Group, scoren de Niederrheinse steden Neuss en Willich bijvoorbeeld zeer goed op bereikbaarheid.

Peope-to-People-project afgesloten

Met deze bijeenkomst werd het People-to-People-project ‘Vastgoed zonder grenzen’ van de euregio rijn-maas-noord afgesloten. Tijdens dit grensoverschrijdende project vonden er diverse projectbesprekingen over Nederlandse en Duitse vastgoedontwikkeling op het gebied van logistiek, detailhandel en wonen plaats.