Privacyvoorwaarden

Privacy- en cookieverklaring Standort Niederrhein GmbH

 

Introductie

Via onze website(s) worden persoonsgegevens verwerkt door Standort Niederrhein GmbH (hierna: Standort Niederrhein). Zo slaan wij gegevens op wanneer u een website bezoekt of bijvoorbeeld een abonnement neemt op onze nieuwsbrief. Omdat wij veel waarde hechten aan uw privacy worden uw persoonsgegevens op een zorgvuldige manier verwerkt en beveiligd. Hierbij houdt Standort Niederrhein zich aan de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen, met welk doel wij dit doen en met wie deze gedeeld kunnen worden. Wij kunnen de privacyverklaring van tijd tot tijd aanpassen, waarvan wij u per e-mail of anderszins elektronisch op de hoogte stellen.

De verantwoordelijke voor het verwerken van de persoonsgegevens in de zin van de wet is Standort Niederrhein (Standort Niederrhein GmbH), gevestigd te (41460) Neuss, Duitsland aan de Friedrichstraße 40, ingeschreven bij het Amtsgericht Neuss onder nummer HRB 8294.

 

Wanneer is deze privacyverklaring van toepassing?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Standort Niederrhein verwerkt van bezoekers van de websites en gebruikers van diensten en producten. Door gebruik te maken van onze website en/of onze diensten en producten geeft u toestemming voor verwerking van uw persoonsgegevens volgens deze privacyverklaring.

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik en de verwerking van persoonsgegevens van websites van derden die via hyperlinks te benaderen zijn.

 

Welke gegevens verzamelen wij en waarom?

De gegevens die wij verzamelen zijn uw personalia, adresgegevens, geslacht, geboortedatum, e-mailadres, telefoonnummer, IP-adres en gegevens over uw bezoek aan onze website inclusief cookies en de gegevens die u invoert bij het contactformulier.

Deze gegevens verzamelen wij ter identificatie en voor het verstrekken van door u opgevraagde informatie. Daarnaast gebruiken we de contactgegevens om gebruikers te informeren over ontwikkelingen en informatie over onze producten en diensten, bijvoorbeeld via het versturen van onze nieuwsbrieven. De informatie uit het contactformulier wordt gebruikt ter identificatie en om te kunnen reageren op het bericht.

Bij het bezoeken van de website verzamelen wij met behulp van cookies (zie verderop) statistieken en gegevens over uw bezoek aan de website. Tevens kunnen wij met behulp van cookies (zie verderop) geselecteerde partijen in staat stellen om u persoonlijke aanbiedingen op de website te laten zien en uw gedrag te volgen. Wij gebruiken deze informatie om onze producten, diensten en website te verbeteren en u persoonlijker te kunnen benaderen.

 

Maken wij gebruik van cookies?

Wij maken gebruik van verschillende types permanente en sessie cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat op uw computer, smartphone of ander apparaat wordt geplaatst op het moment dat u onze website bezoekt. Sessie cookies worden verwijderd na het afsluiten van de browser, en hebben betrekking op een eenmalig bezoek. Met behulp van permanente cookies die, afhankelijk van het type cookie, enkele jaren bewaard blijven kunnen wij u herkennen bij een volgend bezoek aan onze website.

 

Functionele of noodzakelijke cookies

Er worden noodzakelijke en functionele cookies gebruikt om het bezoeken op onze website te vergemakkelijken en uw instellingen en voorkeuren te onthouden bij terugkerende bezoeken, bijvoorbeeld over de gekozen taal, gekozen arrangementen en uw voorkeuren.

 

Analytische cookies

De analytische cookies worden gebruikt om het websitebezoek te onderzoeken. Zo houden wij bij op welke manier u onze website bezoekt (apparaat specifieke gegevens, besturingssysteem, netwerkgegevens en geanonimiseerd IP-adres), hoe vaak en hoe lang u bepaalde pagina’s bezoekt en wat uw klik- en surfgedrag is. Hiervoor maken wij gebruik van cookies van derden. Zo plaatsen wij cookies van Google Analytics. Deze gegevens worden niet gekoppeld aan uw naam, adres, e-mailadres, maar worden alleen gebruikt om inzage te verkrijgen over het bezoek aan onze website en de inrichting van onze website hierop aan te passen. Wij hebben op het verdere gebruik hiervan door deze derden geen invloed. Lees het privacybeleid van deze partijen voor meer informatie.

 

Cookies wissen en blokkeren

Sessie cookies worden na elk bezoek automatisch verwijderd. Permanente cookies kunt u via de browserinstellingen op ieder gewenst moment verwijderen. U kunt er tevens via de browserinstellingen voor kiezen om geen cookies toe te staan. Het blokkeren en/of verwijderen van cookies kan tot gevolg hebben dat de website van Standort Niederrhein niet langer (volledig) functioneert. Voor meer informatie over het blokkeren en verwijderen van cookies kunt u de handleiding en instellingen van uw browser raadplegen.

 

Hoelang bewaren wij de persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan redelijkerwijs noodzakelijk gezien de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Zie voor de bewaartermijnen van cookies het gedeelte over cookies in deze privacyverklaring. U kunt Standort Niederrhein op ieder moment verzoeken om gegevens te verwijderen of aan te passen.

Standort Niederrhein kan ervoor kiezen om bepaalde persoonsgegevens niet (direct) te verwijderen, indien dit gezien wettelijke bewaartermijnen van Standort Niederrhein verplicht is, en het bewaren van deze gegevens geen onevenredige inbreuk maakt op uw privacy.

 

Nieuwsbrief

Indien u hiervoor toestemming hebt gegeven, kunnen we uw e-mailadres gebruiken om nieuwsbrieven te versturen met informatie over producten, diensten of aanbiedingen van Standort Niederrhein. Om deze nieuwsbrieven zo relevant en persoonlijk mogelijk te maken, kunnen wij hiervoor gebruik maken van uw persoonlijke gedrag op de website.

U kunt zich op ieder gewenst moment uitschrijven voor de nieuwsbrief via de daartoe bestemde link die in de nieuwsbrief is opgenomen.

 

Welke partijen hebben toegang tot welke persoonsgegevens?

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan derden.

Behoudens de gevallen zoals omschreven in deze privacyverklaring verkopen, verspreiden of leasen wij uw persoonsgegevens nooit zonder toestemming aan derden die als doel hebben de gegevens te gebruiken voor direct marketing. Uitsluitend indien Standort Niederrhein hiertoe wettelijk is verplicht, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, fiscale autoriteiten en opsporingsinstanties. Standort Niederrhein zal in dergelijke gevallen passende maatregelen nemen die redelijkerwijs nodig zijn om te waarborgen dat uw gegevens zo goed mogelijk worden beschermd.

 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Standort Niederrhein gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij nemen de passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen verlies, vernietiging of onrechtmatig gebruik, die gezien de daarmee gemoeide kosten en de aard van de persoonsgegevens redelijk zijn.

Zo worden de gegevens die u via de website invoert versleuteld via een Secure Socket Layer (SSL) verbinding verzonden, en worden de gegevens opgeslagen op beveiligde servers van Standort Niederrhein.

 

Inzage, correctie en verwijdering

U mag ons te allen tijde inzage verzoeken in uw persoonsgegevens. Ook kunt u ons verzoeken uw persoonsgegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze onjuist, onvolledig of irrelevant zijn, of anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Indien u bent aangemeld voor onze nieuwsbrief bevat elke nieuwsbrief instructies om u hiervoor af te melden.

Verzoeken tot inzage, correctie en/of verwijdering van persoonsgegevens kunnen worden verstuurd naar:
Standort Niederrhein GmbH
Friedrichstraße 40
info@standort-niederrhein.de
t: +49 (0)2131 9268 591 (voor informatie en vragen)